Архивы по дням: 6 Ноябрь 2014


Why Putin arranged the “elections” in the “LPR” and “DPR”, and how Ukrainians broke it off

Odessa, November 6, 2014 Elena Galkina, a Russian political scientist and historian, said at a briefing why were held “elections” in the LPR (Lugansk People’s Republic) and the DPR (Donetsk People’s Republic). Regarding the so-called “elections” held “DPR” and “LPR”, the situation does not develop according to the plans, which Russia has developed a few […]


Навіщо Путін влаштував «вибори» в «ЛНР» і «ДНР»

  Одеса, 6 листопада 2014 – Олена Галкіна, російський політолог і історик, розповіла на брифінгу про причину проведення «виборів» в ЛНР і ДНР». Щодо так званих виборів, які пройшли «ДНР» і «ЛНР», ситуація розвивається не за тими планами, які Росія розробляла ще кілька тижнів тому. Те, що їх не визнають у світі, було зрозуміло відразу. Але Росія […]


Зачем Путин устроил «выборы» в «ЛНР» и «ДНР», и как украинцы его обломали

Одесса, 06 ноября 2014 г. – Елена Галкина, российский политолог и историк, рассказала на брифинге о  том, зачем проводились «выборы» в ЛНР и ДНР». Относительно так называемых «выборов», которые прошли «ДНР» и «ЛНР», ситуация развивается не по тем планам, которые Россия разрабатывала еще несколько недель назад. То, что их не признают в мире, было ясно […]

galkina

Military journalists left in the Crimea all that was for the sake of Ukraine

Ivan Chmil, Alina Deak, representatives of TRC “BREEZE”, spoke at a briefingaboutthe recovery of Television and Radio Company, forced to leave the Crimea because of its annexation by Russia. Ivan Chmil told at the briefing that the team of TRC arrived to Odessa from occupied by Russia Sevastopol. There they covered the activities of the […]


For military in the ATO zone have been increased cash cover and added new benefits

Odessa, November 6, 2014 Yury Dobrov, the head of the Southern Territorial legal department, Colonel of Justice said at a briefing on social and legal protection of soldiers – participants of ATO. First of all, questions about how to get the status of combatants and with it, benefits, ask the wounded lying in Odessa hospitals. […]


Військові журналісти заради України залишили в Криму все, що було

  Іван Чміль, Аліна Деак, представники ТРК «БРИЗ», розповіли на брифінгу про відновлення телерадіокомпанії, яка була вимушена покинути Крим через анексію Росією.  Іван Чміль розповів на брифінгу, що колектив телерадіокомпанії прибув до Одеси з окупованого Росією Севастополя. Там вони висвітлювали діяльність військово-морських сил України. В Одесі вони працюють за допомогою Першого міського телеканалу, який надає військовим журналістам […]


Військовим в АТО збільшили грошову допомогу і додали нові пільги

  Одеса, 6 листопада 2014 – Юрій Добров, керівник Південного територіального юридичного відділу, підполковник юстиції розповів на брифінгу про соціально-правовий захист військовослужбовців – учасників АТО. Насамперед питання про те, як отримувати статус учасника бойових дій, а разом з ним і належні за законом пільги, ставлять поранені, котрі лікуюються в одеських шпиталях. Наразі юридичний відділ готує інформаційні […]


chmil&deak

Военные журналисты ради Украины оставили в Крыму все, что было

Иван Чмиль, Алина Деак, представители ТРК «БРИЗ», рассказали на брифинге, как идет восстановление телерадиокомпании, вынужденной покинуть Крым из-за его аннексии Россией. Иван Чмиль рассказал на брифинге, что коллектив телерадиокомпании прибыл в Одессу из оккупированного Россией Севастополя.  Там они освещали деятельность военно-морских сил Украины. В Одессе они работают с помощью Первого городского телеканала, который предоставляет военным […]


Озброєння, яке можуть надати Україні партнери

Україна реформувала свої Збройні Сили та відновила систему оборони, проте вона все ще занадто слабка, аби вигнати загарбника зі своєї території. Хоча український уряд і провів ряд переговорів з представниками НАТО, проте жодна з країн Альянсу поки що не надала військової допомоги Україні. На інфографіці представлені типи озброєнь, які Україна може отримати від держав-членів НАТО. […]


dobrov

Военным в АТО увеличили денежное пособие и добавили новые льготы

Одесса, 06 ноября 2014 г. – Юрий Добров, начальник Южного территориального юридического отдела, подполковник юстиции рассказал на брифинге о социально-правовой защите военнослужащих – участников АТО. Прежде всего вопросы о том, как получать статус участника боевых действий, а вместе с ним и положенные по закону льготы, задают раненные, лежащие в одесских госпиталях. Сейчас юридический отдел готовит […]