Архивы по дням: 11 Декабрь 2014


Ukraine should not be a country from the periphery of the EU. It has all chances to become the state-leader

Elena Galkina, Russian historian and political scientist told at a briefing about the prospects of Ukraine, Russia and their mutual relations. Today ruble crossed the mark of 55 rubles. This is important news for the last month. For Russia, this is the beginning of the New year. Historic year beginning February 20, 2014, ended in […]


Україна не повинна бути країною з переферії ЄС. У неї є всі шанси стати державою-лідером

  Олена Галкіна, російський історик і політолог, розповіла на брифінгу про перспективи розвитку України, Росії та їх взаєминах. Сьогодні рубль подолав позначку 55 рублів. Це головна новина за останній місяць. Для Росії це початок нового року. Історичний рік, що почався 20 лютого 2014, закінчився в Брісбені, в Австралії, коли світові держави показали своє реальне ставлення до керівництва російської […]


Украина не должна быть страной с переферии ЕС. У нее есть все шансы стать государством-лидером

Елена Галкина, российский историк и политолог рассказала на брифинге о перспективах развития Украины, России и их взаимоотношений. Сегодня рубль преодолел отметку 55 рублей. Это главная новость за последний месяц. Для России это начало нового года. Исторический год, начавшийся 20 февраля 2014 года, закончился в Брисбене, в Австралии, когда мировые державы показали свое реальное отношение к […]

Galkina (1)

People with disabilities receive all cash payments in time

Tatiana Dementieva, Head of Department for People with Disabilities, war and labor veterans of the Department of Social Policy of the Odessa Regional State Administration said at a briefing on the social protection of disabled persons in the Odessa region. Registered in management of social policy of the Odessa Regional State Administration is 138,000 persons […]


Всі грошові нарахування інваліди отримують вчасно

  Тетяна Дементьєва, керівник відділу у справах інвалідів, ветеранів війни та праці департаменту соціальної політики Одеської ОДА розповіла на брифінгу про соціальний захист інвалідів в Одеській області. На обліку управління соціальної політики Одеської ОДА стоять 138 тисяч інвалідів, з них 7600 дітей. Всі вони мають права на різні пільги. У першу чергу, мова йде про санаторно-курортне […]


To make the headquarters of the Ukrainian Navy stay in Odessa – the number one task for the city

Odessa, December 11, 2014 – Antonia Selina, volunteer, helping the Naval Forces of Ukraine, said at a briefing on how is repairing the ship “Pochaiv “and the problem of transferring the Fleet headquarters to another city. Until the end of this week to “Pochaiv” will deliver all the materials, needed to repair the orlops. This […]


Все денежные начисления инвалиды получают вовремя

Татьяна Дементьева, начальник отдела по делам инвалидов, ветеранов войны и труда департамента социальной политики Одесской ОГА рассказала на брифинге о социальной защите инвалидов в Одесской области. На учете управления социальной политики Одесской ОГА состоит 138 тысяч инвалидов, из них 7,6 тысяч детей. Все они имеют права на различные льготы. В первую, очередь речь идет о […]

Tatiana Dementieva

Залишити штаб ВМС України в Одесі – завдання номер один для міста

    Одеса, 11 грудня 2014 – Антонія Селіна, волонтер, що допомагає військово-морським силам України, розповіла на брифінгу про те, як проходить ремонт корабля «Почаїв» та проблему переведення штабу флоту в інше місто. До кінця цього тижня на «Почаїв» завезуть всі матеріали, необхідні для ремонту кубриків. Ця тема дуже болюча, тому що поки матросам-контрактникам просто ніде […]


Оставить штаб ВМС Украины в Одессе – задача номер один для города

Одесса, 11 декабря 2014 г. – Антония Селина, волонтер, помогающая Военно-морским силам Украины, рассказала на брифинге о том, как проходит ремонт корабля «Почаев» и проблеме перевода штаба флота в другой город. До конца этой недели на «Почаев» завезут все материалы, необходимые для ремонта кубриков. Эта тема очень больная, потому что пока матросам-контрактникам просто негде жить. […]

Antonia Selina

The first results of the investigation on liquidation of the tent camp near the monument to Duke

Vladislav Serdyuk, Anatoly Boyko, Kirill Filimonov Alexander Marushevsky Odessa on 10 December 2014 – Briefing on “The interim report of Police-public commission to investigate the liquidation of the tent camp at the monument to the Duke”. Speakers: Vladislav Serdyuk, Anatoly Boiko, Kirill Filimonov, members of the group to investigate the events of November 25, 2013, […]