Архивы по дням: 15 Декабрь 2014


Civil position and civil society are able to change reality

Vladimir Maksimovich and Leonid Shtekel Odessa, December 15, 2014 – Leonid Shtekel, journalist, social activist, Vladimir Maksimovich, social activist, told at a briefing about the formation of a new public council at the Regional State Administration. Vladimir Maksimovich explained that the Public Council under the State Administration exists as an advisory body to the government. […]


Fell ill with AIDS, prepare for tuberculosis

Svetlana Yesipenko, deputy chief physician at the polyclinic work KP “Odessa Regional TB dispensary” said at a press briefing on the coordination of the efforts of physicians in the treatment of tuberculosis and HIV infection in Odessa region. The situation with prevalence of tuberculosis and HIV in Ukraine is the second largest in Europe after […]


Громадянська позиція і громадянське суспільство здатні змінити дійсність

  Одеса, 15 грудня 2014 – Леонід Штекель, журналіст, громадський активіст, Володимир Максимович, громадський діяч, розповіли на брифінгу про формування нової громадської ради при ОДА. Володимир Максимович пояснив, що громадська рада при ОДА існує як дорадчий орган для влади. Громадська рада при ОДА здатна зупинити незаконні будівництва, встановлення МАФів, знівечення міста та області. Раніше рада вирішувала […]


A lack of military psychologists and scammers are hindered the rehabilitation of wounded in Odessa

Odessa, December 15, 2014 – Victoria Krotova, a volunteer, said at a briefing about the help for wounded soldiers from the area of ATO in Odessa. At this point in the Odessa Military Hospital of Southern Operational Command are treated 226 wounded soldiers from the area of the ATO in Eastern Ukraine. Despite the truce […]


Хворі на СНІД частіше хворіють туберкульозом

  Світлана Єсипенко, заступник головного лікаря з поліклінічної роботи КП «Одеський обласний протитуберкульозний диспансер», розповіла на брифінгу про координацію зусиль медиків при лікуванні інфікованих туберкульозом і ВІЛ в Одеській області. За ситуацією із захворюваністю на туберкульоз та ВІЛ Україна знаходиться на другому місці в Європі після Росії. Одеська область – один з найбільших регіонів в країні […]


Dialogue will save and build a new Ukraine

Odessa,December 12, 2014 Roundtable on “When communication helps to overcome the crisis and to keep the conflict – the experience and perspectives of dialogue as a tool for strengthening of stability in Ukraine”. Participants: Andrej Dzyubenko, National Coordinator of OSCE projects in Ukraine, Anna Shelest, Odessa Regional Mediation Group, Natalya Bilyk, chairman of the Civil […]


Реабілітації поранених в Одесі заважають відсутність військових психологів і шахраї

    Одеса, 15 грудня 2014 – Вікторія Кротова, волонтер, розповіла на брифінгу про допомогу пораненим бійцям із зони АТО в Одесі. На даний момент в Одеському військовому шпиталі Південного оперативного командування лікуються 226 поранених бійців із зони проведення АТО на сході України. Поранені продовжують надходити, тільки в суботу до шпиталю привезли чотирьох чоловік. З […]


maksimovich&shtekel

Гражданская позиция и гражданское общество способны изменить действительность

Владимир Максимович и Леонид Штекель Одесса, 15 декабря 2014 г. – Леонид Штекель, журналист, общественный активист, Владимир Максимович, общественный деятель рассказали на брифинге про формирование нового общественного совета при ОГА. Владимир Максимович пояснил, что общественный совет при ОГА существует как совещательный орган для власти. Общественный совет при ОГА способен остановить незаконные стройки, установку МАФов, уродование […]


Заболел СПИДом, готовься к туберкулезу

Светлана Есипенко, заместитель главного врача по поликлинической работе КП «Одесский областной противотуберкулезный диспансер» рассказала на брифинге о координации усилий медиков при лечении инфицированных туберкулёзом и ВИЧ в Одесской области. По ситуации с заболеваемостью туберкулезом и ВИЧ Украина находится на втором месте в Европе после России. Одесская область один из самых крупных регионов в стране и […]

svetlana esipenko

viktoria krotova

Реабилитации раненых в Одессе мешают отсутствие военных психологов и мошенники

Одесса, 15 декабря 2014 г. – Виктория Кротова,  волонтер, рассказала на брифинге о помощи раненым бойцам из зоны АТО в Одессе. На данный момент в Одесском военном госпитале Южного оперативного командования проходят лечение 226 раненых бойцов из зоны проведения АТО на востоке Украины.  Несмотря на перемирие раненные продолжают поступать. Только в субботу в госпиталь привезли […]