Архивы по дням: 18 Декабрь 2014


Volunteers said that the leadership of the 28th Mechanized Brigade of the demolishes the unit and humiliates soldiers

Iryna Vykhrystyuk, activist, volunteer, environmentalist, mother of fighter in ATO, said at a briefing on the situation in the 28th mechanized brigade of Odessa. The media now got a lot of information about that in the 28th Brigade takes a lot of unpleasant things. In this regard, the brigade has been audited by the General […]


Волонтери заявили, що керівництво 28-ї механізованої бригади розвалює частину і принижує солдатів

  Ірина Вихристюк, громадський активіст, волонтер, еколог, мама бійця в АТО, розповіла на брифінгу про ситуацію в 28-й одеській окремій механізованій бригаді. У ЗМІ зараз з’явилося багато інформації про те, що в 28-й бригаді відбувається багато неприємних речей. У зв’язку з цим в бригаді було проведено перевірку Генеральним штабом за фактами, викладеними в сюжетах телеканалів. Але через […]


Учні військово-морського ліцею готуються стати елітою українського флоту

  Одеса, 18 грудня 2014 – Сергій Плехун, капітан другого рангу, заступник керівника Військово-морського ліцею ВМС ЗСУ з навчальної частини, розповів на брифінгу про свій навчальний заклад. Військово-морський ліцей – це навчальний заклад з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Кожного дня в учнів ліцею проводять урок фізкультури. Крім того, є багато спортивних секцій, а також факультативів, пов’язаних […]


Students of Naval Lyceum are preparing to become an elite Ukrainian Navy

Sergey Plehun, Vadim Tripolsky, Basil Borysyuk, Ludmila Kolomiets, Vyacheslav Deneychuk Odessa, December 18, 2014 – Sergey Plehun, captain of the second rank, Deputy Chief of Naval Lyceum Navy APU of Studies, told at a briefing about their school. Naval Lyceum is a school with heavy military and physical training. Every weekday at Lycée passes gym […]


Волонтеры заявили, что руководство 28-й механизированной бригады разваливает часть и унижает солдат

Ирина Выхристюк, общественный активист, волонтер, эколог, мама бойца в АТО, рассказала на брифинге о ситуации в 28-й одесской отдельной механизированной бригаде. В СМИ сейчас появилось много информации о том, что в 28-й бригаде происходит много нелицеприятных вещей. В этой связи в бригаде была проведена проверка генерального штаба по фактам, изложенным в сюжетах телеканалов. Но из-за […]

Oksana Alekseeva

Litsey

Ученики военно-морского лицея готовятся стать элитой украинского флота

Сергей Плехун, Вадим Трипольский, Василий Борисюк, Людмила Коломиец, Вячеслав Денейчук Одесса, 18 декабря 2014 г. – Сергей Плехун, капитан второго ранга, заместитель начальника Военно-морского лицея ВМС ВСУ по учебной части , рассказал на брифинге о своем учебном заведении. Военно-морской  лицей – это учебное заведение с усиленной военной и физической подготовкой. Каждый будний день у учащихся лицея проходит урок […]