Архивы по дням: 25 Февраль 2015


State Archive helps to study the history of Ukraine and creates “National Archive” about the lives of ordinary citizens of Odessa

Elena Ksendzik, Eduard Petrovsky, Anna Misyuk   Odessa, February 25, 2015 – Elena Ksendzik, deputy director of the State Archive of Odessa region, Eduard Petrovsky, Associate Professor of History of Ukraine in ONU of Mechnikov, a member of the Public Council under the State Archive, Anna Misyuk, Researcher of Odessa Literature Museum, member of the […]


Russian stars, who say there “Our Crimea”, in Odessa secretly help the Ukrainian Army

  Odessa, February 25, 2015 – Irina Angelova, a restaurateur, who helps the Army and the Ukrainian patriotic movement, said at a briefing, how Odessa business support Army and survive during crisis.   Irina Angelova said that judging by the volume of goods with the aid for the soldiers, which are sent from Odessa in […]


Держархів допомагає вивчати історію України і створює «Народний архів» про життя простих одеситів

Одеса, 25 лютого 2015 – Олена Ксьондзик, заступник директора Держархіву Одеської області, Едуард Петровський, доцент кафедри історії України ОНУ ім. І. І. Мечникова, член громадської ради при Держархіві, Анна Мисюк, науковий співробітник Одеського літературного музею, член громадської ради при Держархіві, провели брифінг на тему: «Державний архів Одеської області: проблеми та перспективи». Олена Ксьондзик розповіла про діяльність мережі […]


Російські зірки твердять у себе «кримнаш», а в Одесі потайки допомагають українській армії

Ірина Ангелова, рестораторка, яка допомагає армії і українському патріотичному руху, розповіла на брифінгу про те, як одеський бізнес підтримує армію і виживає в кризу. Ірина Ангелова розповіла, що якщо судити за обсягами вантажів з допомогою солдатам, які відправляються з Одеси в зону проведення АТО, то допомагають армії багато. Коли почалися події на Майдані, Ірині довелося […]


Госархив помогает изучать историю Украины и создает «Народный архив» о жизни простых одесситов

  Елена Ксендзик, Эдуард Петровский, Анна Мисюк Одесса, 25 февраля 2015 г. – Елена Ксендзик, заместитель директора Госархива Одесской области, Эдуард Петровский, доцент кафедры истории Украины ОНУ им. И. И. Мечникова, член общественного совета при Госархиве, Анна Мисюк, научный сотрудник Одесского литературного музея, член общественного совета при Госархиве провели брифинг на тему: «Государственный архив Одесской области: […]

archive

irina angelova

Российские звезды, твердящие у себя «крымнаш», в Одессе тайком помогают украинской армии

Одесса, 25 февраля 2015 г. – Ирина Ангелова, ресторатор, который помогает армии и украинскому патриотическому движению, рассказала на брифинге, как одесский бизнес поддерживает армию и выживает в кризис. Ирина Ангелова рассказала, что если судить по объемам грузов с помощью солдатам, которые отправляются из Одессы в зону проведения АТО, то помогают армии многие. Когда начались события […]


In a year in Odessa will be thousands of new trees

Anatoly Kavun, social activist, told at a briefing on the new social project on gardening and landscaping of Odessa “Green City”. The key idea of ​​the project, according to Anatoly Kavun, is that greening initiative should not come from the city authorities, namely “Gorzelentrest”, who always do not have the resources, but from citizens of Odessa themselves . […]


За рік в Одесі з’являться тисячі нових дерев

Анатолій Кавун, громадський діяч, розповів на брифінгу про новий соціальний проект озеленення та благоустрою Одеси «Зелене місто». Ключова ідея проекту, за словами Анатолія Кавуна, у тому, щоб ініціатива озеленення виходила не від міської влади, а саме «Міськзелентресту», у яких завжди не вистачає ресурсів, а від самих одеситів. Механізм проекту працює так: містяни, зайшовши на сайт, […]


За год в Одессе появятся тысячи новых деревьев

Одесса, 25 февраля 2015 г. – Анатолий Кавун, общественный деятель, рассказал на брифинге о новом социальном проекте по озеленению и благоустройству Одессы «Зеленый город». Ключевая идея проекта, по словам Анатолия Кавуна, в том, чтобы инициатива озеленения исходила не от городских властей, а именно «Горзелентреста», у которых всегда не хватает ресурсов, а от самих одесситов. Механизм […]

anatoly kavun