Архивы по дням: 3 Апрель 2015


Ukrainian migration service snubs patriots and said that Russia is “a democratic state”

Sergey Anisiforov and Peter Lyubchenkov   Odesa, April 3, 2015 – Peter Lyubchenkov, Sergey Anisiforov, Russian citizens, active participants of Maidan and Self-Defense of Odesa held a briefing on the topic: “Why Ukrainian patriots still cannot become citizens of Ukraine”.   Sergey Anisiforov said that already a year Kherson Migration Service inhibits its documents to […]


The film industry is very promising, and Odesa with its film studio may be among the leaders

Odesa, April 3, 2015 – Lubomyr Levytsky, director of «Штольня» and «Тіні незабутих предків: Таємниці мольфара», held a briefing on the topic: “Ukrainian film industry – challenges and prospects”.   Today in Odesa Lubomyr Levytsky will hold a master class in filmmaking to support Ukrainian film industry. Today, Ukrainian cinema is in a stalemate. The […]


Українська міграційна служба гнобить патріотів і вважає Росію «демократичною державою»

Одеса, 3 квітня 2015 – Петро Любченков, Сергій Анісіфоров, громадяни Росії, активні учасники Майдану і Самооборони Одеси провели брифінг на тему: «Чому українські патріоти досі не можуть стати громадянами України». Сергій Анісіфоров розповів, що вже рік Херсонська міграційна служба гальмує його документи на отримання громадянства України. Вони наполягають на тому, що він «економічний емігрант», хоча це […]


Кіногалузь дуже перспективна, Одеса з її кіностудією може бути серед її лідерів

Одеса, 3 квітня 2015 – Любомир Левицький, режисер кінофільмів «Штольня» і «Тіні незабутіх предків: Таємниці мольфара» провів брифінг на тему: «Українська кіноіндустрія – виклики часу та перспективи». Сьогодні в Одесі Любомир Левицький проведе майстер-клас з кіновиробництва, щоб підтримати так українську кіноіндустрію. Сьогодні українське кіно знаходиться у патовій ситуації. У країні необхідно налагодити в першу чергу безпеку, […]


Odesa region begins resettlement of internally displaced people

Odesa, April 3, 2015 – Andriy Yatselenko, Acting Head of the Department of Family and Youth of the Odesa Regional State Administration said at a briefing on the current situation with IDPs in Odesa region.   In Odesa region there are many IDPs, about twenty thousand people. Feature of them is in the fact that […]


Lubchenkov Anisiforov

Украинская миграционная служба гнобит патриотов и считает Россию «демократическим государством»

Сергей Анисифоров и Петр Любченков Одесса, 3 апреля 2015 г. – Петр Любченков, Сергей Анисифоров, граждане России, активные участники Майдана и Самообороны Одессы провели брифинг на тему: «Почему украинские патриоты до сих пор не могут стать гражданами Украины». Сергей Анисифоров рассказал, что уже год Херсонская миграционная служба тормозит его документы на получение гражданства Украины. Они […]


Одеська область починає розселення вимушених переселенців

Одеса, 3 квітня 2015 – Андрій Яцеленко, в.о. начальника управління у справах сім’ї та молоді Одеської ОДА, розповів на брифінгу про поточну ситуацію з вимушеними переселенцями в Одеській області. В одеському регіоні багато вимушених переселенців, близько двадцяти тисяч осіб. Особливість їх ще в тому, що багато з них – це люди з обмеженими можливостями. У тому числі шість […]

17629_1619401808305769_8205592526100329209_n

Проблеми Одеси допоможуть вирішити “фабрики думки”

Одеса, 3 квітня 2015 – Володимир Єзерський, автор проекту «Поліс ХХI», Тиша, автор проекту «Поліс ХХI», Марина Анчарова, координатор проекту «Поліс ХХI», розповіли на брифінгу про проект альтернативного містоуправління і як він може працювати на благо людей. Альтернативне містоуправління направлено на управління суспільним благом, хоча сама технологія була взята з бізнесу. У будь-якій системі є власники, […]


Киноотрасль очень перспективна, и Одесса с ее киностудией может быть среди ее лидеров

Одесса, 3 апреля 2015 г. – Любомир Левицкий, режиссер кинофильмов «Штольня» и «Тіні незабутих предків: Таємниці мольфара» провел брифинг на тему: «Украинская киноиндустрия – вызовы времени и перспективы». Сегодня в Одессе Любомир Левицкий проведет мастер-класс по кинопроизводству, чтобы поддержать так украинскую киноиндустрию. Сегодня украинское кино находится в патовой ситуации. В стране необходимо наладить в первую […]

Lubomir Levicky

“Think Tanks” will help Odesa to solve the problems

Volodymyr Yezersky, Tisha and Maryna Ancharova   Odesa, April 3, 2015 – Volodymyr Yezersky, author of project “Polis XXI” Tisha, author of “Polis XXI” Maryna Ancharova, coordinator of the project “Polis XXI”, told at a briefing on the project of alternative urban governance and how it can work for benefit of people.   Alternative urban […]