Архивы по дням: 8 Апрель 2015


Ecotourism, traditions of Bessarabia and comfortable stay combined in Frumushika-Nova

Olexandr Palariev, director of the farmer-tourist complex “Frumushika-Nova” held a briefing on the theme: “Development of eco-tourism in Odesa region: own experience of managing. How can you make from our region Ukrainian Switzerland”. The head said that in 1813 there were the first houses of the village in a beautiful valley near the river. The […]


Preventive examinations – the best way to fight breast cancer

Odesa, April 8, 2015 – Svitlana Moldavan, expert of the Odesa Regional Health Center; Volodymyr Lytvynchuk, chief medical officer of the Odesa Regional Oncology Center, held a briefing on the topic: “The first results of the Week of fight against breast cancer. About charity cultural rehabilitation concert on April 10 at the regional oncologic dispensary […]


Одеські національно-культурні об’єднання виступили проти сепаратистських «рад»

Одеса, 8 квітня 2015 – Анатолій Фєтєску, представник Всеукраїнської національно-культурної молдавської Асоціації; Петро Волков, представник гагаузького національно-культурного товариства «Бірлік»; Дора Костова, представник Всеукраїнської Асамблеї болгар України; Тадеуш Залуцький, представник Одеського ім. Адама Міцкевича відділення Спілки поляків України; Роман Шварцман, голова Одеської регіональної асоціації євреїв-колишніх в’язнів гетто і нацистських концтаборів; Шорена Гегешидзе, представник Одеської обласної громадської організації «Грузинський культурно-просвітницький центр «Іверія»; Жужуна Дудучава, […]

GR5A9017

kostov volkov gegeshidze fetesku

Одесские национально-культурные объединения выступили против сепаратистских «рад»

Одесса, 8 апреля 2015 г. – Анатолий Фетеску, представитель Всеукраинской национально-культурной молдавской Ассоциации; Петро Волков, представитель Гагаузского национально-культурного товарищества «Бирлик»; Дора Костова, представитель Всеукраинской Ассамблеи болгар Украины; Тадеуш Залуцкий, представитель Одесского им. Адама Мицкевича отделения Союза поляков Украины; Роман Шварцман, глава Одесской региональной ассоциации евреев-бывших узников гетто и нацистких концлагерей; Шорена Гегешидзе, представитель Одесской областной […]


Профілактичні огляди – кращий засіб боротьби з раком грудей

Одеса, 8 квітня 2015 – Світлана Молдован, фахівець Одеського обласного центру здоров’я; Володимир Литвинчук, головний лікар Одеського обласного онкологічного диспансеру, провели брифінг на тему: «Перші підсумки проведення Тижня боротьби з раком молочної залози. Про благодійний культурно-реабілітаційний концерт, який відбудеться 10 квітня в обласному онкодиспансері в рамках проекту «Незабутня Квітка». Володимир Литвинчук розповів, що зараз в області проводяться […]


Екотуризм, традиції Бессарабії і комфортабельний відпочинок об’єднала в собі Фрумушика-Нова

Олександр Паларієв, директор фермерсько-туристичного комплексу «Фрумушика-Нова» провів брифінг на тему: «Розвиток екологічного туризму в Одеській області: власний досвід господарювання. Як можна з нашої області зробити Українську Швейцарію». Керівник розповів, що в 1813 році з’явилися перші житлові будинки села в красивій долині недалеко від річки. Село стали звати Фрумушика, тому що молдавською мовою це означає «гарненька». До 1939 року […]


Профилактические осмотры – лучшее средство борьбы с раком груди

Одесса, 8 апреля 2015 г. – Светлана Молдован, специалист Одесского областного центра здоровья; Владимир Литвинчук, главный врач Одесского областного онкологического диспансера, провели брифинг на тему: «Первые итоги проведения Недели борьбы с раком молочной железы. О благотворительном культурно-реабилитационном концерте, который состоится 10 апреля в областном онкодиспансере в рамках проекта «Незабутня Квітка». Владимир Литвинчук рассказал, что сейчас […]

vladimir litvinchuk svetlana moldavan

Alexander Palariev

Экотуризм, традиции Бессарабии и комфортабельный отдых объединила в себе Фрумушика-Нова

Александр Палариев, директор фермерско-туристического комплекса «Фрумушика Нова» провел брифинг на тему: «Развитие экологического туризма в Одесской области: собственный опыт хозяйствования. Как можно из нашей области сделать Украинскую Швейцарию» Руководитель рассказал, что в 1813 году появились первые жилые дома села в красивой долине недалеко от реки. Село стали звать Фрумушика, потому что по-молдавски это значит «красивенькая». […]


What reforms promise us from July 1

  Odesa, April 7, 2015 – Serhiy Yakubovsky, PhD, professor of ONU named after Mechnikov, said at a briefing on the current situation in the country, the expected reforms and the situation with the national currency.   Over the past few weeks there have been significant events that will affect the life of Ukraine’s economy […]