Архивы по тегам: Галина Маркович


In Odesa spoke about the budget and tax decentralization

Odesa, March 11, 2015 – Sergiy Sharshov, director of the department of local government and territorial organization of power Minregion; Galina Markovich, deputy director of the local budgets, head of planning of local budgets of the Ministry of Finance of Ukraine; Viktoria Popova, head of development of legal acts and information-analytical maintenance of local taxes […]


В Одесі розповіли про бюджетну та податкову децентралізацію

Одеса, 11 березня 2015 – Сергій Шаршов, директор Департаменту з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади Мінрегіону; Галина Маркович, заступник директора Департаменту місцевих бюджетів, начальник Управління планування місцевих бюджетів Міністерства фінансів України; Вікторія Попова, начальник відділу розробки нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичного забезпечення управління місцевих податків і зборів, плати за землю Департаменту оподаткування юридичних осіб ГФС України; Дмитро […]


В Одессе рассказали о бюджетной и налоговой децентрализации

Одесса, 11 марта 2015 г. – Сергей Шаршов, директор Департамента по вопросам местного самоуправления и территориальной организации власти Минрегиона; Галина Маркович, заместитель директора Департамента местных бюджетов, начальник Управления планирования местных бюджетов Министерства финансов Украины; Виктория Попова, начальник отдела разработки нормативно-правовых актов и информационно-аналитического обеспечения управления местных налогов и сборов, платы за землю Департамента налогообложения юридических […]

decentralization