Архивы по тегам: Иван Сикора


Successes and failures of decentralization reforms in Ukraine

  Odesa, March 17, 2015 – Ivan Sikora, Director of Foundation “Open Society” held a briefing on the topic: “What kind of promise in the field of decentralization have forgotten the signatories of the coalition agreement?”.   Foundation “Open Society” the longest in Ukraine among analytical centers, monitors the promises of political forces. As a […]


Успіхи та невдачі реформи з децентралізації в Україні

Одеса, 17 березня 2015 – Іван Сікора, директор Фундації «Відкрите суспільство» провів брифінг на тему: «Про які обіцянки у сфері децентралізації забули підписанти Коаліційної угоди?». Фундація «Відкрите суспільство» найдовше в Україні, серед аналітичних центрів, здійснює моніторинг обіцянок політичних сил. Як правило, обіцянки даються загальні, неконкретні, що потім дозволяє їм вільно трактувати результати. Остання парламентська компанія […]


Успехи и неудачи реформы по децентрализации в Украине

Одесса, 17 марта 2015 г. – Иван Сикора, директор Фундации «Открытое общество» провел брифинг на тему: «О каких обещаниях в сфере децентрализации забыли подписанты Коалиционного соглашения?». Фундация «Открытое общество» дольше всех в Украине среди аналитических центров, осуществляет мониторинг обещаний политических сил. Как правило, обещания даются общие, неконкретные, трудно измеримые, что потом позволяет им вольно трактовать […]

ivan sikora